Zapraszamy na kursy EXPERT Italiano - czyli naukę języka włoskiego metodą komunikatywną.

 

Dlaczego metoda Komunikatywna?

  • Komunikatywna bo jest zrozumiała dla ludzi w każdym wieku
  • Komunikatywna bo uczy rozmawiać na każdym poziomie zaawansowania
  • Komunikatywna bo wykorzystuje nowoczesne technologie
  • Komunikatywna bo uczy jak napisać przydatne teksty (np. mail, raport, komentarz)
  • Komunikatywna bo jest mało skomplikowana
  • Komunikatywna bo uczy jak się porozumieć w prawdziwych sytuacjach
  • Komunikatywna bo wychodzi poza ramy sali lekcyjnej
  • Komunikatywna bo znosi bariery językowe i dodaje odwagi
  • Komunikatywna bo działa na zmysły

Autorami materiałów do nauki języka włoskiego "Italiano - Metodo Diretto" są metodycy z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Podręczniki obejmują swym zakresem słownictwo i struktury gramatyczno - semantyczne, pozwalające osiągnąć poziom języka, umożliwiający swobodną komunikację. Zasób słownictwa to około 4500 słów i zwrotów wraz z całą potrzebną do tego celu gramatyką. Całość materiału podzielona została na cztery części odpowiadające czterem kolejnym poziomom zaawansowania.

Prowadząca zajęcia Kornelia posługuje się włoskim jak językiem ojczystym, a jej wiedza na temat Włoch i pasja do włoskiej kultury sprawiają, że zajęcia są jedyne w swoim rodzaju.